Instruktor lezení na umělých stěnách

Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Instruktor lezení na umělých stěnách. Na uvedené osvědčení je možné získat Živnostenský list pro danou činnost.

 

Akreditovaný kurz MŠMT (akreditace č.:016/2011-50-AR, udělena 5.4.2011)

 

Školení jsou vhodná:

 • pro provozovatele umělých stěn,
 • pro dozor na umělých stěnách,
 • pro vedoucí sportovních kroužků nebo pedagogické pracovníky, kteří využívají např. v rámci tělesné lezeckých stěn v tělocvičnách

Cena kurzu: 4 100,- Kč

Cena zahrnuje: pronájmy učeben a didaktické techniky, instruktory a lektory, udělení licence. Ostatní je uvedeno u konkrétní bodů.


Program kurzu:

1. Ostrava – učebna, umělá stěna: 25. - 27.4.2014

Teorie:

 • zdravověda, první pomoc
 • fyziologie sportovní činnosti
 • výživa, pitný režim, strečink, rozcvičení
 • základy psychologie a pedagogiky
 • výstroj, výzbroj, materiály
 • historie horolezectví, druhy horolezectví

Praxe:

 • uzlování, navazování, jištění
 • použití jistících pomůcek, slaňování

2. Ostrava - učebna, umělá stěna: 9. - 11.5.2014
Teorie:

 • styly lezení, obtížnost, stupnice
 • bezpečnost, stavba umělé stěny
 • lezecké závody

Praxe:

 • slaňování, způsoby prusíkování
 • metodika výuky lezení

3. Ostrava – umělá stěna: 23. - 25.5.2014

 • rozcvičení, strečink, technika lezení
 • stavba lezeckých cest, bouldering
 • hry na umělé stěně
 • metodický výstup

Kurz bude ukončen zkouškami:

písemný test: zdravověda a první pomoc, výstroj a výzbroj, stupnice obtížnosti, styly lezení, bezpečnostní zásady.
praktické zkoušky: uzly, slaňování, jištění, poskytnutí první pomoci, metodický výstup.

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na :azimut@azimut.at