Kurz pro instruktory skalního lezení

Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Instruktor skalního lezení. Na toto osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost.


Akreditovaný kurz MŠMT (č. akreditace: 002/2012-50-A, udělena 8.3.2012)

 

Cena: 8900,- Kč

 

1. Ostrava – učebna: teorie:  25. - 27.4.2014

 • zdravověda, první pomoc, fyziologie sportovní činnosti
 • výživa, pitný režim
 • strečink, rozcvičení, styly lezení, obtížnost, stupnice
 • základy psychologie a pedagogiky       
 • výstroj, výzbroj, materiál pro zajišťování
 • historie horolezectví, druhy horolezectví
 • bezpečnost, stavba umělé stěny, lezecké závody


2. Ostrava - umělá stěna: 9. - 11.5.2014
Praxe:

 • rozcvičení, strečink, technika lezení
 • uzlování, navazování, jištění, slaňování
 • zaseknutí jistící pomůcky, prusíkování
 • bouldering
 • spouštění spolulezce
 • budování stanoviště
 • techniky vytahování spolulezce
 • stavba lezeckých cest, hry na umělé stěně
 • nácvik záchrany spolulezce


3. Žďárské vrhy – skály: 30. - 1.6.2014
v ceně je ubytování v chatce

 • práce s průvodcem, postupové jistící body
 • budování stanoviště, lezení toprope
 • lezení na 1.konci lana
 • záchrana spolulezce ve stěně
 • různé způsoby slaňování
 • metodický výstup

4. Jeseníky – skály: 13. - 15.6.2014
v ceně je ubytování v chatce

 • osazování fixního jištění,
 • skobování,
 • sestavení pádostroje, chytání pádů
 • technické lezení,
 • cvičná záchranná akce

Kurz bude ukončen zkouškami:

Písemný test: zdravověda a první pomoc, výstroj a výzbroj, stupnice obtížnosti, styly lezení, bezpečnostní zásady.

Praktické zkoušky: uzly, slaňování, jištění, záchrana a transport zraněného, poskytnutí první pomoci, metodický výstup.

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na :azimut@azimut.at