Průvodcovská činnost horská

- teoretická část - učebna a umělá stěna (Ostrava) - Žďárské vrchy (skalní terén) - Alpy (ledovcový terén) Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Průvodcovská činnost horská. Na toto osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost.

Akreditovaný kurz MŠMT (č. akreditace: 016/2011-50-A,R, udělena 5.4.2011)

 

Program kurzu na r. 2014:

Cena kurzu: 11.900,- Kč


Cena zahrnuje: pronájmy učeben a didaktické techniky, umělé stěny, instruktory a lektory, udělení licence. Další je uvedeno u konkrétních akcí.

1. Ostrava (učebna a umělá stěna):  2. - 4.5.2014

Teorie:
Zdravověda a první pomoc
Fyziologie sportovní činnosti
Výživa a pitný režim
Výstroj a výzbroj
Orientace + GPS, Meteorologie
Pohyb v terénu (přechod ledovce, vodního toku, zajištěné cesty)

Praxe:
Uzlování, Základní lanové techniky
Práce s mapou a buzolou

2. Ostrava (učebna a umělá stěna):  23. - 25.5.2014

Teorie:
Psychologie vedení skupiny
Plánování akce, Příprava túry

Praxe:
Záchrana ve strmém terénu
Orientace + GPS

3. Žďárské vrchy (terén, skály):  6. - 8.6.2014
v ceně: 2x nocleh v chatce.

Praxe:
Pohyb ve strmém terénu, Základy pohybu ve skalního terénu
Překonávání vodního toku
Záchranná akce, transport zraněného
Orientace a navigace - cvičení, Práce s GPS

Teorie:
Právní problematika
Řešení krizových situací na akci

4. Alpy (ledovcový terén):  21. - 24.6.2014
v ceně: 3x nocleh s polopenzí v horském hotelu.

Pohyb na mačkách
Pohyb a jištění na strmém firnu
Postup s klienty po ledovci
Záchrana z ledovcové trhliny
Průstup a záchrana na zajištěné cestě (via ferrata)
Vyhledávání a záchrana v lavině
Orientace v horském terénu

Kurz bude ukončen zkouškami:
písemné testy: právní problematika, orientace, meteorologie, zdravověda a první pomoc, výstroj a výzbroj, laviny.

praktické zkoušky: uzly, slaňování, jištění, záchrana a transport zraněného, vyhledávání v lavině, poskytnutí první pomoci,

průstup via ferratou.

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na :azimut@azimut.at