Průvodcovská činnost sportovně tělovýchovná - turistika

Číslo akreditace: 7 558/09-24/410 udělena dne 10.6.2009


Cena kurzu: 7900,- Kč

Cena zahrnuje: pronájmy učeben a didaktické techniky, instruktory a lektory, udělení licence. Další je uvedeno u konkrétních akcí.

 

Program kurzu:

 

1. Ostrava (učebna, terén):

Teorie:

 • Zdravověda a první pomoc
 • Základy anatomie
 • Fyziologie sportovní činnosti
 • Výživa a pitný režim
 • Výstroj a výzbroj
 • Orientace + GPS
 • Meteorologie

Praxe:

 • Práce s mapou a buzolou

2. Ostrava (učebna, terén):
Teorie

 • Psychologie vedení skupiny
 • Plánování turistické akce
 • Příprava túry
 • Organizace sportovních akcí

Praxe:

 • Příprava a organizace sportovní akce

 

3. Žďárské vrchy (terén):
v ceně: 2x nocleh v chatce.

Teorie:

 • Řešení krizových situací
 • Právní problematika

Praxe:

 • Orientace:

Určování azimutu, postup podle azimutu
Taktika postupu v terénu
GPS v praxi
Orientační hrátky

 • Základy přežití v divočině:

Nouzový bivak
Příprava a rozdělání ohně
Improvizované prostředky pro přežití
Transport zraněného

Kurz bude ukončen zkouškami:

Písemné testy:
právní problematika, orientace, meteorologie, zdravověda a první pomoc, výstroj a výzbroj.

Praktické zkoušky:
poskytnutí první pomoci, záchrana a transport zraněného, orientace ve složitém terénu, příprava sportovně tělovýchovné akce.

 

Absolvent získá znalosti a dovednosti pro bezpečné vedení skupiny, nebo jednotlivce po turistických trasách, pro kvalifikovanou laickou první pomoc v případě nehody, pro organizování turistických akcí a zajištění programu a odborného výcviku v oblasti turistiky.


Minimální počet účastníků je 6 osob.


Pro bližší informace nás kontaktujte na :azimut@azimut.at