Kurzy týmové spolupráce (teambuilding)

Cílem našich kurzů pořádaných v rámci programu Outdoor management training a teambuildingu je zejména prohloubení týmové spolupráce, posílení sebedůvěry a motivace.  Úzkou souvislost s touto činností má i posun osobnostních hranic.

Naše kurzy jsou založeny na metodě učení prožitkem. Co sami požijeme, si nejlépe vryjeme do paměti. Využíváme intenzivních zážitků  k aktivování procesu vnímání, myšlení  a zapamatování a to bez ohledu, na to, zda byly pozitivní, či nikoliv.

Cíle programu:
Rozvoj osobností účastníků pomocí her a netradičních aktivit. Využíváme prostředí, které pro účastníky mnohdy nebývá zcela běžné a proto jsou prožitky intenzivnější.
V programech se kromě zážitkové stránky můžeme plně zaměřit na jevy spojené s volným rozvojem jednotlivce a skupiny.

 

Komplexní kurz Vám poodhalí silné a slabé stránky Vašich zaměstnanců. Analýzou jeho průběhu lze vhodně stanovit optimální rozložení rolí v pracovním týmu, jeho budoucí perspektivu a pootevřít okno do duše účastníků.
Důraz klademe na uvědomění pocitu zodpovědnosti, komunikaci a podporu důvěry. Prostřednictvím her a netradičních situací při těchto sportech poznáte lépe sami sebe i spolupráci v teamu.

 

Školení jsou vhodná:

  • Jako firemní programy - komplexní program zaměřený na spolupráci zaměstnanců, členů teamů
  • Jako doplňkové programy na seminářích, školeních, výjezdních zasedání apod.,
  • Jako adaptační  programy, začlenění nových pracovníků do teamů

Simulováním náročných a nestandardních situací přispíváme k prohlubování odolnosti proti stresu a změně. Přispíváme ke zdokonalení týmové komunikace, k rozvoji osobnosti i k využívání tvořivého myšlení při řešení zadaných úkolů nejen jednotlivce, ale i celé skupiny. Motivace aktivuje procesy vnímání a dává impulz k dosažení určitých cílů, tzn. podněcuje k chování, které podporuje dynamický růst osobnosti a jeho vnitřní rovnováhu.


Rámcový program:

  • Hry zaměřené na rozvoj komunikace ve skupině, které podporují vzájemné poznání se a spolupráci.
  • Netradiční hry zaměřené na rozvoj důvěry a učení prožitkem.
  • První pomoc - výklad a nácvik resuscitace, způsoby přivolání pomoci. (První pomoc zařazujeme standardně do našich programů, podle hesla: „Kdo je připraven, není překvapen!“
  • Sportovní aktivity dle vašeho výběru (horolezectví, lanové překážky, lukostřelba, turistika, lyžování, sněžnice, horská kola, koně, hry atd…)

V programech simulujeme situace, ve kterých je jedinec závislý na celém týmu a celý tým na jedinci. Řešení úkolu, který je před skupinu či jednotlivce postaven, mnohdy vyžaduje překonání vnitřních hranic účastníků, týmového ducha a rozvíjí tvořivé myšlení.

 

Modelové situace, které v rámci kurzů využíváme, mají převážně podobu dobrodružných či adrenalinových outdoorových aktivit, které na sebe navazují.
Scénář kurzů vychází z priorit, potřeb a vizí zadavatele.

Na závěr kurzu probíhá zhodnocení, ze kterého vyplyne zpětná vazba - probíhá jeho analýza a rozbor, ze kterých lze určit, co bylo užitečné, na co se zaměřit do budoucna, čeho se vyvarovat a jaká jsou pravidla pro efektivní řízení jednotlivců i celých pracovních týmů.

V případě zájmu klienta mohou na celý průběh kurzu dohlížet kvalifikovaní psychologové.

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na :azimut@azimut.at