O nás

Pracujeme v oblasti aktivit, vzdělávacích i sportovních programů a výchovy v přírodě. Využíváme netradičních metod pro vytváření vazeb v kolektivu, pocitu zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za ostatní. Organizujeme adaptační pobyty pro skupiny, firmy i školy.
Využíváme prožitek, jako jednu z forem zážitkové pedagogiky, která napomáhá rozvíjet a prohlubovat návyky a reakce účastníků kurzu potřebné pro efektivní spolu- práci v teamu.

Náš cíl:
Pomocí netradičních her a aktivit v neobvyklém prostředí rozvíjet osobnost účastníků formou atraktivních zážitků. V programech se kromě zážitkové stránky můžeme plně zaměřit na jevy spojené s volným rozvojem jednotlivce a skupiny.

 

Důraz klademe na uvědomění pocitu zodpovědnosti, komunikaci a podporu důvěry.

Podporujeme vědomé zacházení se silnými a slabými stránkami týmu i jednotlivých členů, snažíme se podporovat otevřenost skupinových procesů. Prostřednictvím her a netradičních situací při těchto sportech poznáte lépe sami sebe i spolupráci v teamu.Rámcový program:

  • Hry zaměřené na rozvoj komunikace ve skupině a podporující vzájemné poznání se a spolupráci.
  • Netradiční hry zaměřené na rozvoj důvěry, učení prožitkem.
  • První pomoc - výklad a nácvik resuscitace a způsoby přivolání pomoci.
  • Sportovní aktivity dle vašeho výběru (horolezectví, lanové překážky, lukostřelba, turistika, lyžování, sněžnice, horská kola, koně, hry atd…)

U všech kurzů a programů je kladen maximální důraz na bezpečnost. Seznámení všech účastníků kurzů se základy a zásadami první pomocí, materiály a bezpečnostními prvky.

 

Náš tým:

PaeDr. Zdeněk Brázdil

Sportovní škola BEN, asistent na katedře tělesné výchovy a sportu VŠB-TU. Zaměřuje se na problematiku sportů v přírodě a na výchovu prožitkem,účastník několika velehorských vodáckých expedic.Lukáš Tkáč

Instruktor práce ve výškách. Specializuje se na výcvik výškových specialistů a záchranářů.

Instruktor horolezectví a lyžování, turistický a vysokohorský průvodce. Instruktor práce ve výškách. 

Dobrovolný člen horské služby.Ing. Hynek Stuchlík
Aktivní horolezec, instruktor horolezectví.

Ing. Jitka Gregořicová

Instruktorka horolezectví. Dále se zabývá speleologií a jízdou na koni.