Školení pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Školení jsou vhodná:

 • Pro všechny pracovníky, kteří se mohou ocitnout v riziku pádu z výšky nebo hloubky
 • Pro pracovníky záchranných složek – hasiči, policie
 • Pro pracovníky, kteří pracují v různých stavebních profesích, jako jsou klempíři, pokrývači, natěrači, montéři telekomunikačních technologií apod.
 • Pro pracovníky, kteří provádějí montáže velkoplošných reklam
 • Pro arboristy – stromolezce

 

Školení jsou rozdělena na teoretickou a praktickou část.

 

Teoretická část:

 • Platná legislativa, BOZP
 • Materiály - rozdělení, příklady použití, novinky
 • POZ
 • První pomoc
 • Obecné zásady pohybu ve výškách a nad volou hloubkou

Praktická část:

 • Výstup a sestup po laně
 • Vystrojení lanové cesty
 • Způsoby zajištění¨
 • Slanění

Školení je zakončené písemným testem a praktickou zkouškou.

 

Po úspěšném složení zkoušek obdrží účastníci:

 

Certifikát / Osvědčení o proškolení používání prostředků POZ a odborné způsobilosti k provádění výškových prací dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a souvisejících předpisů.

Platnost školení je 12 měsíců. Následně je nutné školení opakovat.
Cena školení je stanovována individuálně, podle počtu pracovníků a podle náročnosti (profese).

 

Na našem školení si můžete také vyzkoušet různé pracovní pomůcky jako pracovní úvazky, blokanty, slaňovací pomůcky, pomůcky k zajištění a různé polohovací systémy. Rádi Vám také pomůžeme s výběrem vybavení POZ (prostředků osobního zajištění). V případě Vašeho zájmu Vám vybavení dodáme a s použitím POZ Vás důkladně seznámíme. Vysoký důraz klademe na BEZPEČNOST!

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na :azimut@azimut.at